top of page

SERVICII

Studiu geotehnic preliminar   

  • este necesar în faza preliminară de proiectare (Studiu de prefezabilitate);

  • conține doar un număr limitat de încercări și informații privind terenul;

  • NU poate substitui studiul geotehnic.

Studiu geotehnic

  • documentație necesară în fazele de proiectare: Studiu de fezabilitate, Proiect tehnic și Documentație tehnică pentru obținerea autorizației de construire.

Studiu geotehnic de detaliu

  • se elaborează pentru faza Detalii de execuție;

  • este necesar pentru situații speciale: zone cu potențial de alunecare, zone pe care s-au produs alunecări, zone cu carst sau alte accidente subterane sau pentru optimizarea soluțiilor de fundare.

Monitorizare geotehnică

  • urmarirea lucrărilor de execuție în concordanță cu prevederile proiectului tehnic;

  • se realizează de proiectantul lucrării împreună cu elaboratorul studiului geotehnic iar în situații speciale de către experți, verificatori tehnici de proiecte.

bottom of page