top of page

INFORMAȚII UTILE

Ce reprezintă documentația geotehnică?

Documentația geotehnică reprezintă prima etapă atunci când ne raportăm la  o construcție nouă sau la reabilitarea unei construcții vechi (inclusiv extindere sau consolidare). Aceasta cuprinde  un ansamblu de documente care caracterizează din punct de vedere tehnic terenul de fundare.

Documentația geotehnică este rezultatul unui studiu geotehnic.

De ce am nevoie de documentația geotehnică?

Autorizarea executării oricărei lucrări de construcție se face doar având documentația tehnică a cărei parte integrate este documentația geotehnică, fapt impus la nivel legislativ prin legea 50/29.07.1991. Reglemenetările tehnice sunt stabilite de normativul NP074/2014. Practic proiectarea construcției dumneavoastră nu poate debuta fără informațiile care se regăsesc în studiul geotehnic.

Cât mă costă un studiu geotehnic?

Prețurile studiilor geotehnice sunt în totalitate dependente de mai mulți factori dintre care cei mai importanți sunt:

 

1. Zona unde este situat amplasamentul  (locație geografică, conjunctură geologică, ape subterane, geomorfologie etc.)

2. Tema de proiectare (suprafața și tipul de construcție pentru care se va face investigarea: construcții civile, industrial hidrotehnice, edilitare etc.)

3. Obligativitatea unei verificări de tip “Af” sau/și a unei expertize.

Timpul de execuție și predare a documentației.

Pașii care sunt urmăriți în cercetarea geotehnică

Etapele parcurse pentru realizarea și predarea documentației geotehnice:

1. Primirea temei de la beneficiar (informațiile necesare desfășurării activitătii);

2. Documentarea temeinca asupra locatiei (geologie, geomorfologie, ape subterane, vecinatati);

3. Prospectarea terenului prin diferite metode (foraje geotehnice, sondaje deschise, , penetrare statică sau dinamică) și recoltarea probelor;

4. Analiza într-un  laborator de încercări a probelor de sol;

5. Elaborarea documentației geotehnice;

6. Verificarea documentației geotehnice de un expert autorizat “Af” (dacă este cazul);

7. Expertiza geotehnică (dacă este cazul);

8. Predarea documentației beneficiarului;

Ce trebuie să ne oferiți dumneavoastră pentru a ne desfășura activitatea?

Pentru a putea să urmăm pașii menționați anterior avem nevoie de o serie de informații pe care beneficiarul trebuie să ni le furnizeze. Acestea sunt:

 

1. Suprafața contruită, gradul de înclinare al suprafeței pe care se va construi (aproximativ);

 

2. Vecinătăți care ar putea dăuna construcției (apă, alte construcții, pereți comuni cu alte clădiri existente);

 

3. Regimul de înăltime al construcției (subsol/demisol +parter+etaje);

4. Plan de situație cu locația pe harta google earth respectiv harta topografică.

Conform normativului NP074 studiile geotehnice se realizează pentru:

  • construcții civile (case, vile, blocuri): construire, extindere, modernizare, supraetajare, decopertări ale fundației;

  • construcții industriale și comerciale (creșe, școli, grădinițe, hale, depozite, clădiri de birouri, supermarket-uri, mall-uri, hoteluri, unități sanitare, instituții culturale și religioase, sisteme de alimentare cu apă și căldură);

  • infrastructură de transport (drumuri comunale, județene, naționale, autostrăzi, căi ferate, pasaje, tunele, ziduri de sprijin, poduri și podețe, piste de aviație, porturi și platforme marine etc.);

  • contrucții agrozootehnice;

  • construcții hidrotehnice;

  • turbine eoliene, construcții energetice și de telecomunicații;

  • construcții miniere, pentru transportul produselor petroliere și depozite de deșeuri.

bottom of page